BREAKING NEWS

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Lilac Wine - Miley Cyrus (translated by Nga Tran)


♫ I lost myself on a cool damp night
I gave myself in that misty light
Was hypnotized by a strange delight
Under a lilac tree

I made wine from the lilac tree 
Put my heart in its recipe
It makes me see what I want to see
And be what I want to be

When I think more than I want to think
Do things I never should do
I drink much more than I ought to drink
Because it brings me back you

Lilac wine is sweet and heady, like my love
Lilac wine, I feel unsteady, like my love

Listen to me, I cannot see clearly
Isn’t that he, coming to me nearly here

Lilac wine is sweet and heady
Where’s my love?
Lilac wine, I feel unsteady
Where’s my love?

Listen to me, why is everything so hazy?
Isn’t that he, or am I just going crazy, dear?

Lilac wine, I feel unready for my love
Feel unready, for my love ♫

_____________________________________

♫ Em lạc mình trong một đêm tối ẩm ướt
Để bản thân chìm trong làn ánh sáng mờ ảo
Bị thôi miên bởi một niềm vui kì lạ
Dưới một cây tử đinh hương.

Em làm rượu từ cây tử đinh hương
Đặt trái tim mình vào công thức chế biến
Nó khiến em thấy thứ em muốn thấy
Và trở thành người em muốn trở thành.

Khi em nghĩ nhiều hơn những gì em muốn nghĩ
Làm những điều em không bao giờ nên làm
Em sẽ uống nhiều hơn mức bình thường
Vì điều đó sẽ mang em trở về bên anh...

Rượu tử đinh hương, ngọt ngào và nồng nàn, như tình yêu của em
Rượu tử đinh hương, em cảm thấy chếnh choáng, như tình yêu của em

Hãy lắng nghe em, em không thể thấy rõ
Có phải anh đang đến gần bên em?

Rượu tử đinh hương, ngọt ngào và nồng nàn, tình yêu của em giờ nơi đâu?
Rượu tử đinh hương, em cảm thấy chếnh choáng, tình yêu của em giờ nơi đâu?

Hãy lắng nghe em, sao mọi thứ lại mơ hồ như vậy?
Có phải đó là anh, hay tại em đang trong cơn say?

Rượu tử đinh hương, em cảm thấy chưa sẵn sàng cho tình yêu của mình…
Chưa sẵn sàng, cho tình yêu của mình… ♫

Share bài viết này:

Đăng nhận xét

 
Back To Top
Copyright © 2014 The Talking Clock. Designed by The Talking Clock